Pagacz, Małgorzata. 2023. „The Spiritual Motherhood in the Light of the Writings of Saint Urszula Ledóchowska”. Poznańskie Studia Teologiczne 44 (wrzesień):175–188. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.10.