Nawracała, T. (2010) „O eschatologicznym zjednoczeniu człowieka i Boga według bł. Elżbiety od Trójcy Świętej”, Poznańskie Studia Teologiczne, 24, s. 215–234. doi: 10.14746/pst.2010.24.14.