Gogolik, M. (2021) „Wykorzystanie elementów neuroandragogiki w edukacji religijnej osób starszych”, Poznańskie Studia Teologiczne, 40, s. 153–170. doi: 10.14746/pst.2021.40.09.