Chałupka, W. (2023) „Jadwiga Zamoyska née Działyńska’s way to holiness”, Poznańskie Studia Teologiczne, 44, s. 27–48. doi: 10.14746/pst.2023.44.2.