Zagórska, K. (2023) „Jadwiga Zamoyska — from religious education to secular holiness”, Poznańskie Studia Teologiczne, 44, s. 49–67. doi: 10.14746/pst.2023.44.3.