Nawrot, J. (2023) „Jesus and the dignity of women. Biblical premises of Jadwiga Zamoyska’s activity”, Poznańskie Studia Teologiczne, 44, s. 69–94. doi: 10.14746/pst.2023.44.4.