Chmielewski, M. (2023) „Women’s genius according to St. John Paul II”, Poznańskie Studia Teologiczne, 44, s. 137–155. doi: 10.14746/pst.2023.44.8.