Hadryś, J. (2023) „Apostolate of women according to Blessed Stefan Cardinal Wyszyński”, Poznańskie Studia Teologiczne, 44, s. 157–173. doi: 10.14746/pst.2023.44.9.