Gogolik, Mirosław. „Wykorzystanie elementów Neuroandragogiki W Edukacji Religijnej osób Starszych”. Poznańskie Studia Teologiczne, t. 40, grudzień 2021, s. 153-70, doi:10.14746/pst.2021.40.09.