Chałupka, Władysław. „Jadwiga Zamoyska née Działyńska’s Way to Holiness”. Poznańskie Studia Teologiczne, t. 44, wrzesień 2023, s. 27-48, doi:10.14746/pst.2023.44.2.