Nawrot, Janusz. „Jesus and the Dignity of Women. Biblical Premises of Jadwiga Zamoyska’s Activity”. Poznańskie Studia Teologiczne, t. 44, wrzesień 2023, s. 69-94, doi:10.14746/pst.2023.44.4.