Moskałyk, Jarosław. „Woman As the Call of Being According to Eastern Theology and the Example of Jadwiga Zamoyska”. Poznańskie Studia Teologiczne, t. 44, wrzesień 2023, s. 95-106, doi:10.14746/pst.2023.44.5.