Suwiński, Stanisław. „The Value of Work in the Spiritual Life of a Woman According to Jadwiga Zamoyska and Maria Karłowska”. Poznańskie Studia Teologiczne, t. 44, wrzesień 2023, s. 107-22, doi:10.14746/pst.2023.44.6.