Wygralak, Paweł. „Spiritual Message of the Desert Mothers: Syncletica, Sarah and Theodora”. Poznańskie Studia Teologiczne, t. 44, wrzesień 2023, s. 123-35, doi:10.14746/pst.2023.44.7.