Chmielewski, Marek. „Women’s Genius According to St. John Paul II”. Poznańskie Studia Teologiczne, t. 44, wrzesień 2023, s. 137-55, doi:10.14746/pst.2023.44.8.