Hadryś, Jacek. „Apostolate of Women According to Blessed Stefan Cardinal Wyszyński”. Poznańskie Studia Teologiczne, t. 44, wrzesień 2023, s. 157-73, doi:10.14746/pst.2023.44.9.