Pagacz, Małgorzata. „The Spiritual Motherhood in the Light of the Writings of Saint Urszula Ledóchowska”. Poznańskie Studia Teologiczne, t. 44, wrzesień 2023, s. 175–188, doi:10.14746/pst.2023.44.10.