Nawrot, Janusz. „Jesus and the Dignity of Women. Biblical Premises of Jadwiga Zamoyska’s Activity”. Poznańskie Studia Teologiczne 44 (wrzesień 20, 2023): 69–94. Udostępniono lipiec 20, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pst/article/view/39383.