Wygralak, Paweł. „Spiritual Message of the Desert Mothers: Syncletica, Sarah and Theodora”. Poznańskie Studia Teologiczne 44 (wrzesień 20, 2023): 123–135. Udostępniono lipiec 18, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pst/article/view/39387.