Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Cyrek, Olga, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

  • Nr 26 (2012) - Artykuły naukowe
    Współczesne zasady chronobiologii stosowane we wczesnośredniowiecznych wspólnotach monastycznych na podstawie reguł Augustyna z Hippony, Cezarego z Arles i Benedykta z Nursji
    Abstrakt  PDF
  • Nr 25 (2011) - Artykuły naukowe
    Epifaniczne przedstawienia Trójcy Świętej na ikonach bizantyjskich i ruskich. Dogmat trynitarny a kanon ikonograficzny.
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo