(1)
Mizdrak, I. . Epifania Twarzy Czy Iluzja Maski? O Zmaganiu Się człowieka W ujęciu Filozofii Dramatu Józefa Tischnera. 10.14746/pt 2021, 257-271.