(1)
Stopel, B. Rozbrajając Walczące słowa Judith Butler. 10.14746/pt 2012, 63-78.