(1)
Gajewska, G. Przyroda(i)kultura W Epoce Antropocenu. 10.14746/pt 2012, 105-115.