(1)
Hendrykowski, M. Adaptacja Jako przekĊ‚ad Intersemiotyczny. 10.14746/pt 2013, 175-184.