(1)
Kłosińska-Nachin, A. Modernizm Jako konstytuujący Się Proces. Ironia Modernistyczna Na przykładzie Modernizmu hiszpańskojęzycznego. 10.14746/pt 2016, 63-79.