Stopel, B. (2012). Rozbrajając Walczące słowa Judith Butler. Przestrzenie Teorii, (17), 63–78. https://doi.org/10.14746/pt.2012.17.4