Gajewska, G. (2012). Przyroda(i)kultura w epoce antropocenu. Przestrzenie Teorii, (17), 105–115. https://doi.org/10.14746/pt.2012.17.7