Nowakowski, J. (2013). Gombrowicz a polski film fabularny. Przestrzenie Teorii, (20), 155–172. https://doi.org/10.14746/pt.2013.20.11