Hendrykowski, M. (2013). Adaptacja jako przekład intersemiotyczny. Przestrzenie Teorii, (20), 175–184. https://doi.org/10.14746/pt.2013.20.12