., . (2015). Noty o autorach. Przestrzenie Teorii, (23), 321–325. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/6170