Kłosińska-Nachin, A. (2016). Modernizm jako konstytuujący się proces. Ironia modernistyczna na przykładzie modernizmu hiszpańskojęzycznego. Przestrzenie Teorii, (25), 63–79. https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.3