Hendrykowski, M. (2016). Strzał z dystansu. O Pierwszej piątce Stanisława Barańczaka. Przestrzenie Teorii, (26), 207–219. https://doi.org/10.14746/pt.2016.26.14