Hendrykowski, Marek. 2013. „Adaptacja Jako przekład Intersemiotyczny”. Przestrzenie Teorii, nr 20 (styczeń):175-84. https://doi.org/10.14746/pt.2013.20.12.