Kłosińska-Nachin, Agnieszka. 2016. „Modernizm Jako konstytuujący Się Proces. Ironia Modernistyczna Na przykładzie Modernizmu hiszpańskojęzycznego”. Przestrzenie Teorii, nr 25 (czerwiec):63-79. https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.3.