Kosiński, D. (2021) „Dramat, dramaturgia, dramatologia – retroperspektywy”, Przestrzenie Teorii, (36), s. 17–32. doi: 10.14746/pt.2021.36.1.