Nowakowski, J. (2013) „Gombrowicz a polski film fabularny”, Przestrzenie Teorii, (20), s. 155–172. doi: 10.14746/pt.2013.20.11.