Hendrykowski, M. (2013) „Adaptacja jako przekład intersemiotyczny”, Przestrzenie Teorii, (20), s. 175–184. doi: 10.14746/pt.2013.20.12.