Kłosińska-Nachin, A. (2016) „Modernizm jako konstytuujący się proces. Ironia modernistyczna na przykładzie modernizmu hiszpańskojęzycznego”, Przestrzenie Teorii, (25), s. 63–79. doi: 10.14746/pt.2016.25.3.