Hendrykowski, M. (2016) „Strzał z dystansu. O Pierwszej piątce Stanisława Barańczaka”, Przestrzenie Teorii, (26), s. 207–219. doi: 10.14746/pt.2016.26.14.