Gajewska, Grażyna. „Przyroda(i)kultura W Epoce Antropocenu”. Przestrzenie Teorii, nr 17, styczeń 2012, s. 105-1, doi:10.14746/pt.2012.17.7.