Hendrykowski, Marek. „Adaptacja Jako przekład Intersemiotyczny”. Przestrzenie Teorii, nr 20, styczeń 2013, s. 175-84, doi:10.14746/pt.2013.20.12.