Kłosińska-Nachin, Agnieszka. „Modernizm Jako konstytuujący Się Proces. Ironia Modernistyczna Na przykładzie Modernizmu hiszpańskojęzycznego”. Przestrzenie Teorii, nr 25, czerwiec 2016, s. 63-79, doi:10.14746/pt.2016.25.3.