Kluba, Agnieszka, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa