Kopka, Aleksander, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków