Jarzyna, Anita, Studium Doktoranckie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań