Wojda, Dorota, Katedra Teorii Literatury, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków