Wesołowska, Elżbieta, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska