Kledzik, Emilia, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań