Wachowski, Jacek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska