Wachowski, Jacek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska